Favorites RSS
Неделя, 17.02.2019, 00:14
Детски градиниУниверситетиУчилища
Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”
www.shu-bg.net
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” осъществява задочно и редовно обучение на бакалаври и магистри. Кандидатстудентите се насочват към Факултети по математика и информатика, по...
категория: Университети
преглед
Медицински университет – гр. Пловдив
meduniversity-plovdiv.bg
Медицинският Университет в гр. Пловдив е един от най-престижните университети в България.Ректорите на университета са изготвили правилници за прием на студенти, стратегия за развитие на университета,...
категория: Университети
преглед
Технически университет - София
tu-sofia.bg
Информационна страница на Технически университет - София. Структура, Управление, Факултети Департаменти, Студенти, Учебни планове, е-Обучение, Звена и филиали, Дейности, Развитие, История, Отдих, Форум.
категория: Университети
преглед